Alasskaalattu riskilähtöinen PK-tilintarkastusprosessi

IFAC on vuoden 2010 jälkeen julkaissut kaksi merkittävää opasta kansainvälisten tilintarkastusstandardien soveltamiseksi pk-yhteisöjen tilintarkastuksiin: ’ISA-standardien soveltaminen pk-yhteisöjen tilintarkastuksessa’ (IFACin ISA pk-opas) ja ’Laadunvalvontaopas pienille ja keskisuurille tilintarkastusyrityksille (IFACin ISQC 1 pk-opas).

Näiden oppaiden käännöstyöryhmiin osallistuneena olen syvällisesti perehtynyt kummankin oppaan sisältöön. Tältä kokemuspohjalta olen kirjoittanut myös tässä yhteydessä perehtymisen arvoisen artikkelin Balanssi-lehden vuoden 2014 viimeisen numeron ’second opinion’ –palstalle otsikolla ’Pk-yhteisöjen merkitystä tilintarkastuskohteena ei saa unohtaa ISA-standardeja kehitettäessä’. 

Kari W. Saari, KHT

Johdanto (1 sivu)

Esitys (75 kuvaa)

IFACin riskilähtöinen tilintarkastusprosessi, vuokaavio (1 sivu)

Vanhan ISRE 2400 standardin liite 2 (8 sivua)

Tilintarkastuksen toimenpiteet muistilista 2015